Een speler is speelgerechtigd als deze voldoet aan onderstaande regels:

  1. De speler is lid van de KNBB Sectie Pool. Spelers in de Landelijke teamcompetitie en in de Eerste Klasse moeten volwaardig lid zijn van de KNBB Sectie Pool. Spelers die Tweede Klasse of
    lager spelen moeten minimaal recreatief lid zijn van de KNBB Sectie Pool. Voor spelers die voor het eerst aan de teamcompetitie deelnemen en nog geen lid van de KNBB zijn, geldt een
    uitzondering. Deze spelers mogen gedurende hun eerste speelseizoen met het introductielidmaatschap deelnemen aan de Regionale teamcompetitie.
  2. De speler heeft aan alle betalingsverplichtingen met betrekking tot de KNBB voldaan.
  3. De speler staat slechts bij één team tegelijkertijd ingeschreven.


Een overzicht van de mogelijke lidmaatschappen vindt u hier.