De Technische Commissie Topsport is een commissie die bestaat uit de trainers en programmamanager topsport van de KNBB Sectie Pool. In 2018 zijn de leden Hugo Duivenvoorden, Nick van den Berg en Maarten Combrink. De commissie heeft als taak om jaarlijks voordrachten te doen voor selectielidmaatschap en uitzendingen voor de internationale toernooien. De voordrachten van de Technische Commissie Topsport worden beoordeeld en vastgesteld door portefeuillehouder Topsport (bestuurslid Sectie Pool).