De bondsraad is het controlerende orgaan binnen de KNBB. Zij is opgebouwd uit 6 leden namens KVC, 2 namens Snooker, 2 namens Driebanden Groot en 2 namens Pool.

Voor de sectie Pool nemen zitting: