Zie de bijlage voor het reglement van de Regionale Teamcompetitie. 

Dit betreft de definitieve versie die is opgesteld door de (nieuwe) Regiocommissie.