Zie de bijlage voor het reglement van de Regionale Teamcompetitie inclusief promotie-degradatie reglement. 

Dit betreft de definitieve versie die is opgesteld door de (nieuwe) Regiocommissie.