Gedurende de inschrijfperiode kunnen spelers voor een team ingeschreven worden mits ze het voor die competitie vereiste lidmaatschap hebben. Na de sluiting van de inschrijving kunnen teamwijzigingen alleen doorgevoerd worden middels de voor de betreffende competitie geldende procedure.

Spelers dienen zelf het juiste lidmaatschap van de KNBB aan te gaan.