Teamleiders snooker, pool, kader en topteam kunnen via http://competitie.knbb.nl/ om uitslagen in te voeren.

De invoer van een uitslag is tijdgebonden en vastgelegd in de reglementen. Indien u een uitslag niet kan invoeren dan kunt u contact opnemen met de afdeling wedstrijdzaken van het bondsbureau.