Hier worden de documenten geplaatst n.a.v. de sectieraad voorjaar 2018.


Het onderstaande document betreft een notitie inzake de herstructurering van de KNBB sectie Pool. Dit document is ter inzage geplaatst ten behoeve van alle leden. De districten zullen de leden benaderen en informeren over de inhoud van deze notitie. Indien er vragen zijn over deze notitie kunt u deze stellen via het betreffende district of via het KNBB bestuur op e-mail: breedtesport@knbbpool.nl