Wedstrijdformulieren

In de bijlagen vind je de wedstrijdformulieren voor de eerste, tweede en derde klasse.


LET OP: De wedstrijdformulieren zijn gewijzigd ten opzichte van vorig seizoen. De 6 partijen zijn verdeeld over 3 rondes met als extra regels:

  • Ronde 1, bestaande uit de koppelpartij en de eerste 8-ball, dienen als eerste en tegelijkertijd te starten
  • Een speler mag per ronde maximaal één keer ingezet worden.
Deze nieuwe indeling voeren we komend seizoen uit als proef, met goedkeuring van de Regiocommissie. De aanleiding is het feit dat er meerdere regio's kampen met doorlooptijd problemen (een competitiewedstrijd is vaak te laat klaar). Met de indeling in rondes wordt de kans beperkt dat een enkele speler voor oponthoud zorgt op een avond, omdat de koppel, 8-ball en de 14.1-ball gezien worden als de spelsoorten die relatief meer kans op uitloop hebben dan de andere spelsoorten (de regels omtrent het inzetten van spelers uit het Reglement Regionale Teamcompetitie zijn nog steeds van toepassing, zie de link hieronder, artikel H9). Als aan het einde van het seizoen de ervaringen positief zijn dan wordt dit eventueel landelijk overgenomen in het reglement regionale teamcompetitie.  


LET OP: In de eerste klasse zijn er meerdere wijzigingen verwerkt om de doorlooptijd te beperken. De captains van de eerste klasse hebben hierover een aparte mail ontvangen.