Een team wordt gezien als compleet als er ten minste drie spelers aanwezig zijn op het moment van begin van de wedstrijd. Bij een incompleet team zijn dus 1 of 2 spelers aanwezig.


Bij het incompleet verschijnen van een team, waarbij 1 speler aanwezig is, vervallen de koppelpartij en de twee bovenste enkelpartijen op het formulier.


Bij het incompleet verschijnen van een team, waarbij 2 spelers aanwezig zijn, vervalt de koppelpartij en de bovenste enkelpartij op het formulier.

De vervallen wedstrijden tellen in de eindscore als overwinningen voor het andere team. In het geval dat beide teams incompleet zijn, worden de wedstrijden niet meegerekend in de eindscore.