Het totaal van de behaalde wedstrijdpunten bepaalt de uitslag en dus welke teams doorgaan naar de volgende ronde. Bij een gelijke totaalstand telt eerst het onderlinge resultaat (bij drie teams het totaal aantal behaalde punten in de onderlinge wedstrijden ofwel de resultaten tegen de nummer 4 worden geschrapt). 


Geeft het onderlinge resultaat geen uitsluitsel, wordt gekeken naar het totaalaantal wedstrijdpunten 9-ball, vervolgens het totaalaantal wedstrijdpunten 8-ball en tenslotte het totaalaantal wedstrijdpunten straightpool.


Voorbeeld:

1. team A 12 punten,

2. team B 10 punten,

3. team D 4 punten,

4. team C 4 punten

(onderling resultaat: Team D - Team C 3-2).


Een wedstrijdpunt wil zeggen: een gewonnen wedstrijd (race-to) als onderdeel van een teamwedstrijd. In een onderlinge ontmoeting zijn dus 5 wedstrijdpunten te vergeven.


Het doorgeven van de uitslag kan alleen per e-mail via beker.knbb@gmail.com en hierin moeten de volgende gegevens worden genoemd: teamnaam, ranking in de poule, aantal gewonnen wedstrijden.


Met vriendelijke groet,
KNBB Sectie Pool