1. In de Ere en Eerste Divisie is het niet mogelijk om wedstrijden naar een eerdere of latere datum te
verplaatsen.
2. In de Tweede en Derde Divisie is het alleen voor 1 oktober mogelijk wedstrijden te verplaatsen
naar een latere datum dan aangegeven is in het speelschema. In overleg met, en met
medewerking van, de tegenstander zal voor 1 oktober een andere speeldatum overeengekomen
moeten worden en gemeld moeten worden aan het wedstrijdsecretariaat. De nieuwe speeldatum
moet voor de laatste twee speelrondes liggen. Elk team mag op eigen aanvraag maximaal twee
wedstrijden in het seizoen verzetten. Ook voor wedstrijden die voor 1 oktober gepland staan,
geldt bovenstaande regel. Daarnaast moet in dit geval minimaal 120 uur voor het originele tijdstip
zowel de tegenstander als het wedstrijdsecretariaat op de hoogte gebracht worden van de wens
om deze wedstrijd uit te stellen.
3. In de Tweede en Derde Divisie kunnen wedstrijden, met uitzondering van de
competitiewedstrijden in de laatste 2 speelrondes, worden verplaatst naar een eerdere datum
dan de oorspronkelijke datum. Dit kan echter alleen met toestemming van de tegenstander. Als
een wedstrijd naar een eerdere datum wordt verplaatst dient het wedstrijdsecretariaat hiervan
minimaal 72 uur voor de aanvang van het nieuw overeengekomen tijdstip op de hoogte te
worden gesteld. Het niet voldoen hieraan resulteert in een aftrek van 3 partijpunten en een
administratieve heffing van € 25,-.