1. Als een team niet aanwezig kan zijn bij een competitiewedstrijd en de wedstrijd kan niet meer volgens regel J.12 van het reglement worden verplaatst, dan dient het team zich af te melden bij de teamcaptain van de tegenstander en het wedstrijdsecretariaat. Afmelden leidt tot het verlies van de wedstrijd met 7-0 en resulteert, afhankelijk van het tijdstip van afmelding bij het wedstrijdsecretariaat, tot een sanctie.

De hoogte van de sanctie is opgenomen in Tabel 1 in het Reglement Teamcompetitie.


2. Afmelden bij de teamcaptain van de tegenstander dient persoonlijk te gebeuren. Dit kan in persoon of per telefoon. Daarnaast moet een melding gemaakt worden bij het wedstrijdsecretariaat. Dit laatste mag ook per e-mail.


3. Wanneer een team onafgemeld afwezig is, dient het wel aanwezige team hier binnen 48 uur een melding van te maken bij het wedstrijdsecretariaat. Het niet tijdig informeren van het wedstrijdsecretariaat resulteert in een aftrek van 2 partijpunten.