Kijk op www.schoneafstoot.nl voor alle tips
Spelers dienen dispensatie voor het gebruik van medicatie aan te vragen bij de Nederlandse Dopingautoriteit. Indien de speler vrijstelling/ medische dispensatie vanuit de Nederlandse Doping Autoriteit verkrijgt, geldt deze vrijstelling ook meteen voor wedstrijden gespeeld onder auspicien van de WPA en de EPBF.


Aanvragen van vrijstelling/medische dispensatie:


Om een dopingvrije sport te garanderen worden ook in de biljartsport dopingcontroles uitgevoerd. Recent zijn binnen deze bond een aantal sporters positief getest op een stof die op de WADA-dopinglijst voorkwam, met alle gevolgen van dien. Veelal gaat het hierbij om het gebruik van reguliere geneesmiddelen, bijvoorbeeld tegen aandoeningen als astma, ontstekingen of suikerziekte, waarvoor geen dispensatie is aangevraagd. In tegenstelling tot wat veel sporters denken is het hebben van alleen een medische verklaring van de huisarts voor het gebruik van deze middelen NIET voldoende. Wanneer u nationaal of internationaal sporter bent, komt u in aanmerking voor dopingcontroles en zult u dispensatie moeten aanvragen bij de GDS-commissie voordat u dopinggeduide medicatie gebruikt. Doet u dit niet of te laat, dan loopt u het risico positief te testen tijdens een dopingcontrole en riskeert u een schorsing die kan oplopen tot 2 jaar (of zelfs levenslang bij een tweede overtreding). Zonde van uw carrière en bovendien onnodig.


Hieronder volgt een kort overzicht van waar u op moet letten:


Indien u een geneesmiddel gaat gebruiken, controleer dan of het een stof bevat die op de WADA-dopinglijst voorkomt. Dit geldt zowel voor middelen die u bij de huisarts verkrijgt als voor de zogenaamde zelfzorgmedicatie die bij de drogist verkrijgbaar is. De lijst kunt u vinden op www.dopingautoriteit.nl/wat_is_doping/dopinglijst of in de dopingwaaier. Uw bondsarts en vaak ook uw apotheek kunnen u hier meer over vertellen. Heeft u de dopingwaaier niet, vraag er dan naar bij uw bond of bestel deze bij de Dopingautoriteit.


Bevat het middel dat je gebruikt inderdaad een stof die op de dopinglijst voorkomt, dien dan direct een dispensatieverzoek in. Op gds.dopingautoriteit.nl vindt u alle benodigde informatie. Hier maakt u online uw registratienummer aan en kunt u eventueel samen met uw arts de gevraagde gegevens invullen. Print het formulier uit en zorg ervoor dat zowel uw arts als uzelf het formulier ondertekenen. Voor astma-medicatie en een aantal ontstekingsremmers geldt een verkorte procedure. Voor andere middelen is er de standaardprocedure, wat inhoudt dat u aanvullende medische gegevens moet aanleveren. Stuur het formulier, eventueel aangevuld met medische gegevens, op naar het GDS-secretariaat. Het adres hiervan vindt u ook op de website.


Wanneer de GDS-commissie een beslissing heeft genomen, zal een beslissingsformulier worden opgemaakt, dat wordt verzonden naar de sporter, de nationale en internationale sportbond, de WADA en de afdeling dopingcontrole van de Dopingautoriteit. Indien u toestemming heeft gekregen voor gebruik van het medicijn, dient u het beslissingsformulier altijd bij u te dragen. Dit is het bewijs dat u om medische redenen een dopinggeduide stof in bezit mag hebben. Geef tijdens een dopingcontrole altijd een kopie van het beslissingsformulier af aan de dopingcontrole official. Zo weet u zeker dat de juiste instanties op de hoogte zijn van uw toestemming.

Vrijstelling/medische dispensatie kan dus NIET bij de KNBB worden aangevraagd maar is een zaak tussen de sporter en de Nederlandse Dopingautoriteit. Indien een sporter wordt gecontroleerd en positief bevonden, is de KNBB verplicht aangifte in te dienen bij het ISR. Voorkom onnodige rechtsgang door bij gebruik van medicijnen vrijstelling aan te vragen!


Voor vragen over dispensaties of andere dopingvragen kunnen sporters terecht bij de Nederlandse Doping Autoriteit via http://www.dopingautoriteit.nl/