De op leden van de KNBB van toepassing zijnde (doping)reglementen kunt u terugvinden op de website van het instituut voor sportrechtspraak (ISR) via www.isr.nl