Kijk op www.schoneafstoot.nl voor alle tips


Indien een lid is betrapt op het gebruik van doping dan wordt er door de KNBB bij het ISR aangifte gedaan. Het ISR is het tuchtorgaan dat de aangifte behandelt en een uitspraak doet. Wanneer het ISR een straf uitgesproken heeft, wordt de speler daarvan ingelicht en wordt de uitspraak gepubliceerd op de website van de KNBB. Tegen de uitspraak van het ISR kan in beroep worden gegaan bij de beroepscommissie van het ISR.

 

Opgelegde straffen houden in het algemeen een kostenveroordeling, uitsluiting van deelname of schorsing in. 

Daarnaast worden bij een strafuitspraak alle internationale bonden ingelicht.

 

Zie voor de geldende reglementen: www.isr.nl