Spelregelboekje

Deze regels zijn gebaseerd op de WPA-regels. In het boekje staat dat de regels geldig zijn t/m 31-12-2012. Deze regels worden echter binnen de KNBB Sectie Pool nog steeds gehanteerd, daar er nog geen update vanuit de WPA gekomen is betreffende de regel.