De EPBF (Europese bond) is bezig om gefaseerd de leeftijd te verhogen van waarop deelnemers mee mogen doen aan het EK Senioren van 40 jaar en ouder naar 45 jaar en ouder. de fasering werkt als volgt:


2015: 41 jaar en ouder

2016: 41 jaar en ouder

2017: 42 jaar en ouder

2018: 42 jaar en ouder

2019: 43 jaar en ouder

2020: 43 jaar en ouder

2021: 44 jaar en ouder

2022: 44 jaar en ouder

2023: 45 jaar en ouder


De KNBB gaat mee in deze ontwikkeling en hanteert voor het NK Senioren dezelfde leeftijdsgrenzen.