De leeftijdsgrenzen voor deelname aan het NK Jeugd staan in het reglement van het NK Pool.

Zie hiervoor de website www.nkpool.nl