Voor de werking van mijn.knbb.nl verwijzen wij u graag naar de handleiding welke u hier kunt raadplegen. Mocht u toch nog vragen hebben dan kunt u deze richten aan de ledenadministratie via la@knbb.nl of door het aanmaken van een ticket.