De leeftijdsgrenzen voor het NK Senioren staan in het reglement van het NK Pool. Let er op dat deze leeftijdsgrenzen niet ieder jaar hetzelfde zijn zoals hier staat uitgelegd.