Zie de bijlage voor het reglement koppelwedstrijden.