Hier treft u de agenda en notulen van de ALV sectie Pool die is gehouden op zaterdag 25 mei 2019 te Nieuwegein.

Alle leden hebben hiervoor een uitnodiging ontvangen met de onderstaande tekst:


==================================================================


Beste poolspeler,


Bij dezen nodigen we jou graag uit voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) volgens de nieuwe structuur van de Sectie Pool van de KNBB. Tijdens deze ALV kijken we terug naar de poolgebeurtenissen van het afgelopen half jaar en kijken we vooruit naar de komende maanden. De ALV is toegankelijk voor alle leden van de Sectie Pool. Vandaar dat jij deze email ook krijgt.


De ALV vindt plaats op zaterdag 25 mei 2019 in Nieuwegein.


Als je aanwezig wilt zijn bij de ALV, meld je dan aan. Stuur hiervoor een e-mail naar secretaris@knbbpool.nl met als onderwerp "aanwezig op de ALV voorjaar 2019".


De conceptagenda van de ALV is te vinden op de Helpdesk: link helpdesk. Extra agendapunten van leden mogen per email worden aangedragen, via secretaris@knbbpool.nl. Tijdens de vergadering kunnen geen agendapunten worden toegevoegd.


De definitieve agenda inclusief de stukken en de exacte locatie zullen volgen. 


Als je verdere vragen/opmerkingen hebt, stuur ze dan een reply op deze e-mail.


Namens het bestuur KNBB Sectie Pool,


===================================================================