Hieronder tref je de notulen aan van de ledenvergadering najaar 2020 en de vastgestelde begroting 2021.