Nederlands Kampioenschap Pool DamesGeschreven door: Arno Hartman en Jimmy Worung, namens de KNBB - sectie Pool

 

Verantwoording

Dit reglement is van kracht voor spelers die deelnemen aan het NK Pool van de KNBB sectie Pool, het landelijke wedstrijdsecretariaat en zaalhouder waar het NK Pool wordt gespeeld. De inhoud van dit reglement is goedgekeurd door het bestuur van de KNBB Sectie Pool. Wanneer dit reglement in conflict is met de statuten van de KNBB (sectie Pool), dan prevaleren de statuten. Indien zich competitiezaken voordoen waarin dit reglement niet voorziet of waarin de tekst voor meer dan één uitleg vatbaar is, dan is het betreffende wedstrijdsecretariaat verantwoordelijk in een besluit te voorzien. Daarnaast kan het betreffende wedstrijdsecretariaat in uitzonderlijke gevallen, waarbij de uitvoer van het reglement dermate ongewenste gevolgen heeft, afwijken van het reglement.ALGEMENE INFORMATIE

Speeldata

14.1-continuous

zaterdag 28 oktober 2023

8-ballzondag 29 oktober 2023
10-ballzaterdag 4 november 2023
9-ballzondag 5 november 2023


Locaties en tijden

Cues & Darts Tilburg

Professor Romeinstraat 17

5013 BX  Tilburg 

Tel: 013 5458000 


Lokaal open: 10:00 uur
Meldtijd: 10:30 uur / Starttijd uiterlijk: 11:00 uur


Toernooiopzet  

Op iedere dag van het NK wordt een ander discipline gespeeld. Voor elke discipline dient een speelster afzonderlijk in te schrijven. Het format van iedere discipline van het NK Pool Dames is als volgt: 

 • Bij 13 speelsters of meer: DKO tot laatste 8, SKO vanaf laatste 8. 
 • Bij 12 spelers of minder: Poulefase, gevolgd door SKO.  

INSCHRIJVEN

Alle inschrijvingen gaan uitsluitend via CueScore. Het inschrijfgeld bedraagt per discipline €17,50 (Euro). 


Het inschrijfgeld dient bij de inschrijving direct via CueScore voldaan te worden via iDeal of creditcard; alleen na het voldoen van het inschrijfgeld is de inschrijving definitief. Het inschrijfgeld kan dus niet worden voldaan bij de wedstrijdleiding. Spelers worden geadviseerd snel in te schrijven, omdat er maximaal 48 speelsters kunnen deelnemen (o.b.v. een first-come first-served principe).  


De inschrijving voor elke NK Pool Dames discipline sluit de dag ervoor om 23.59 uur. Daarna worden geen spelers meer toegelaten voor de specifieke NK-discipline. Uitzonderingen kan door de organisatie worden gemaakt voor spelers die door administratieve problemen zich niet tijdig konden inschrijven. Hiervoor dient de speler de kwestie wel via https://knbb.freshdesk.com/support/tickets/new gemeld te hebben, uiterlijk een dag voor aanvang van de betreffende NK-discipline. 


Een afmelding kan uitsluitend worden gemeld via https://knbb.freshdesk.com/support/tickets/new. Indien de afmelding binnenkomt minimaal 48 uur voor aanvang van de betreffende NK-discipline, dan wordt 50% van het inschrijfgeld gerestitueerd op de rekening van de speler. Indien de afmelding daarna binnenkomt, heeft de speelster geen recht op enige restitutie van het inschrijfgeld.


Speelgerechtigde spelers

Dames kunnen meedoen, mits zij:

 • Lid zijn van de KNBB Sectie Pool; 
 • De Nederlandse nationaliteit bezitten en/of aantoonbaar woonachtig zijn in Nederland; 
 • Hun betalingsverplichtingen bij de KNBB hebben voldaan; 
 • Het geslacht “vrouw” hebben in hun identiteitsbewijs. 


De speelgerechtigdheid wordt o.a. direct bij inschrijving gecontroleerd in CueScore. De wedstrijdleiding heeft het recht om op toernooidagen spelers uit te sluiten als ze niet speelgerechtigd zijn. 


Dames die nog geen lid zijn van de KNBB Sectie Pool, maar die wel willen meedoen aan het NK, kunnen meer informatie vinden over het lidmaatschap via de volgende link: 

Een basislidmaatschap is NIET voldoende om speelgerechtigd te zijn voor het NK.TOERNOOI-INFORMATIE 

Spelregels

Er zal gespeeld worden volgens de huidige WPA-regels. Deze zijn hier te vinden: https://wpapool.com/rules-of-play/ 

 

Breakregels

 • Alternate break bij 8-ball, 9-ball en 10-ball;
 • Bij het racken zal gebruik worden gemaakt van magic racks bij 8-ball, 9-ball en 10-ball;
 • Breakregels bij 9-ball: er wordt gespeeld met de 1-ball op de spot en met de driepuntsregel;
 • Het is opponent-racking, d.w.z. de tegenstander rackt.

 

Inspeeltijd

Beide spelers hebben recht op maximaal 1 rack om in te spelen, mits zij tijdig bij de speeltafel aanwezig zijn. De spelers worden verondersteld tijdens het toernooi in het lokaal aanwezig te zijn en dienen zich na de oproep van de wedstrijdleiding direct bij de speeltafel te melden. Bij het niet voldoen hieraan kan de wedstrijdleiding besluiten een sanctie op te leggen, waarbij de volgende regels worden gehanteerd:

 • Indien een speler 10 minuten na de tweede oproep door de wedstrijdleiding niet aanwezig is bij de tafel, krijgt de tegenstander 1 rack (of bij straight-pool: 15 punten) voorsprong;
 • Indien een speler 15 minuten na de tweede oproep door de wedstrijdleiding niet aanwezig is bij de tafel, krijgt de tegenstander 2 racks (of bij straight-pool: 30 punten) voorsprong;
 • Indien een speler 20 minuten na de tweede oproep door de wedstrijdleiding niet aanwezig is bij de tafel, krijgt de tegenstander 3 racks (of bij straight-pool: 45 punten) voorsprong;
 • Indien een speler meer dan 25 minuten na een tweede oproep door de wedstrijdleiding niet aanwezig is bij de tafel, wint de tegenstander de partij (forfeit van de niet-aanwezige speler).


Racelengtes


14.18-ball9-ball10-ball
DKO-winnaarskant + SKO-fase60565
DKO-verliezerskant + Poulefase 
50
454


Afhankelijk van het aantal deelneemsters per discipline, kan het wedstrijdsecretariaat besluiten hogere racelengtes aan te houden.


Seeding 

Per NK-discipline worden maximaal 4 speelsters geseed: 

 • Van de betreffende discipline van NK Pool Dames 2022: 
  • De titelverdedigster; 
  • De runner-up. 
 • Van het NK-klassement Dames 2022, die geen titelverdedigster of runner-up is geworden van de betreffende discipline van NK Pool Dames 2022: 
  • De hoogstgeplaatste speelster die ook aanwezig is bij de NK-discipline; 
  • De een na hoogstgeplaatste speelster die ook aanwezig is bij de NK-discipline. 


Deze speelsters krijgen dus een beschermde status in de betreffende discipline. De exacte seeding wordt door loting bepaald. 


Dresscode

Tijdens alle NK-dagen (kwalificatierondes én finalerondes) is de volgende dresscode van toepassing op alle deelnemers.


Dresscode dames
Niet toegestaan
Een net shirt met kraag en/of een shirt met gesloten hals (zonder kraag). De schouders moeten zijn bedekt. Bij voorkeur een poloshirt met een effen kleur. Het shirt moet ten minste korte mouwen hebben. Een vest of trui is toegestaan mits deze over het shirt wordt gedragen.

T-shirt. Kleding met capuchon. Zonnebril (ook niet bovenop hoofd), hoofddeksel zoals pet of hoed.
Een nette broek, bij voorkeur een pantalon met een effen kleur. Jurk of rok mits ze over de knie vallen. De jurk moet de schouders bedekken.

Broek van denim/jeans/ribstof. Zakken aan de broekspijpen.

Trainings- en joggingbroek.


Nette en volledig gesloten schoenen, bij voorkeur van (kunst)leder en die bij rest van de kleding passen. Sportschoenen zijn toegestaan mits ze een donkere (kunst)lederen afwerking hebben en geen gelpad in de zool hebben.

Sneakers en sandalen. Sportschoenen zonder donkere (kunst)lederen afwerking.
Alle kleding dient schoon en in goede conditie te zijn. Sponsoruitingen op kleding is toegestaan mits niet aanstootgevend*.


Indien een speelster onzeker is over haar kleding, dient deze dit vóór de start van zijn/haar wedstrijden kenbaar te maken bij de wedstrijdleiding. Indien de gekozen kleding niet voldoet, kan de wedstrijdleiding de speler verzoeken zich onmiddellijk om te kleden. Dit betreft direct een eerste waarschuwing. Indien hier geen gehoor aan wordt gegeven zal dit leiden tot diskwalificatie voor het toernooi. 

  

In alle gevallen (dus bij niet-beschreven kledingstukken, twijfelgevallen en klachten), heeft de wedstrijdleiding te allen tijde het beslissende woord.


Time-out 

Een speler heeft tijdens de wedstrijd recht op 1 time-out van maximaal 5 minuten. Een speler kan alleen een time-out nemen tijdens het racken, waarbij dezelfde speler hierna gaat breaken. Een speler kan dus geen time-out nemen als de tegenstander b.v. bij 14.1 bezig is met zijn of haar run. De tegenstander is tijdens de time-out verplicht om in zijn stoel plaats te nemen, tenzij hij/zij zelf ook een time-out neemt. 


Er is een time-out straf in de volgende gevallen: roken, nuttigen van alcohol, te laat terugkomen van de time-out, meer dan 1 time-out nemen, een time-out nemen op een niet-toegestaan moment (dus niet tijdens het racken) en spelen / oefenen tijdens de time-out. Er kan in dit geval een standaardstraf worden uitgedeeld door de wedstrijdleiding, zie hieronder. 


Shot-clock 

De racelengtes zijn voor het gehele NK vastgelegd. Indien de wedstrijdleiding van mening is dat de tijdige doorstroom van het toernooi in het geding is, kan worden besloten om met shot-clock te gaan spelen. Met de shot-clock heeft de speler 35 seconden per shot met een waarschuwing na 25 seconden, met uitzondering van het shot na de break: hiervoor heeft de speler 60 seconden. Bij 14.1 geldt het shot na het terugkeren van de 14 reeds gepotte ballen als breakshot. Per rack mogen beide spelers 1 extension inzetten van 25 seconden. De shot-clock start zodra alle ballen stilliggen (zowel rollend als spinnend). De shot clock eindigt zodra de pomerans de bal heeft geraakt met de intentie een stoot uit te voeren, of zodra de tijd voor het shot is verstreken. In het laatste geval is er sprake van een reguliere foul. 


Mobiele telefoons 

Spelers mogen tijdens de wedstrijd géén gebruik maken van een mobiele telefoon tijdens het spel. Mobiele telefoons moeten uitgeschakeld zijn of het geluid moet gedeactiveerd zijn tijdens het spel. Het gebruik van de mobiele telefoons tijdens een time-out is toegestaan. Mocht een speler na een eerste waarschuwing alsnog in overtreding zijn, zijn de regels van “Unsportsmanlike conduct” van toepassing. Er gelden standaardstraffen voor overtredingen op het gebied van mobiele telefonie, zie hieronder.  


Prijzen en NK-klassement 

Het volgende is te behalen: 

 • Beker voor de Nummer 1 bij elke NK-discipline. 
 • Medailles voor de Nummer 1, 2 en 3 bij elke NK-discipline. 
 • Twee deelnamebewijzen (“EK-spots”) en een gedeeltelijke financiële tegemoetkoming voor het EK Dames 2024 t.w.v. €750 (Euro) per speler. 


De EK-spots worden uitgedeeld op basis van de klassering in het corresponderende NK-klassement. Het klassement wordt opgemaakt aan de hand van de behaalde resultaten per discipline. De beste 2 van het NK-klassement Dames verdienen een deelnamebewijs voor alle 4 de disciplines op het EK, met dien verstande dat de 3 beste resultaten meetellen en de speler/speelster de Nederlandse nationaliteit bezit. De puntentoekenning voor het klassement zijn gebaseerd op de punten van het TOP-toernooi.  


Voor het NK-klassement is dus de hoeveelheid behaalde punten over de drie disciplines waarin het meeste aantal punten zijn behaald, leidend voor de stand. Er wordt hierbij dus niet gekeken naar het aantal gespeelde disciplines. 

 • Indien twee spelers gelijk eindigen in de strijd om een EK-ticket, dan wordt allereerst gekeken naar het aantal behaalde punten in de vierde discipline. 
 • Indien de stand daarna wederom gelijk is, dan wordt gekeken naar (de optelsom van) onderlinge resultaten (eerst in wedstrijden, daarna in racks), hierbij wordt een eventueel (en eventueel opgeteld) onderling resultaat in 14.1-continuous gedeeld door 10, afgerond op een geheel getal en meegewogen in het rack-saldo. 
 • Indien ook hierna de stand gelijk is, wordt gekeken naar het aantal punten dat is behaald door de tegenstanders waarvan is verloren bij de drie disciplines waarin het meeste aantal punten voor dit klassement zijn behaald. 
 • Bij het kijken naar deze criteria geldt in alle gevallen: indien de speler A een hogere score heeft dan de speler B, krijgt speler A de EK-spot aangeboden. (Voorbeeld: indien alles gelijk is, maar speler A heeft bij zijn drie sterkste disciplines verloren van 3 spelers die in totaal 400 punten hebben behaald en speler B heeft verloren van 3 spelers die in totaal 380 punten hebben behaald, dan krijgt speler A de spot aangeboden). 


Eventuele verdere deelnamespots voor het EK Pool Dames worden vastgesteld door de Technische Commissie Topsport aan de hand van het gestelde in het Selectie- en Uitzendbeleid van de KNBB Sectie Pool. 


Standaard-straffen 

De volgende standaard-straffen zijn van toepassing: 

 • 8-ball, 9-ball en 10-ball: verlies van 1 rack; de speler die aan tafel was, blijft aan tafel; 
 • 14.1-continuous: 15 punten worden in mindering gebracht bij de overtredende speler. Tegenstander krijgt de keuze of het spel verder gaat waar het gebleven was of de overtredende speler moet beginnen met een nieuwe openingsstoot. 

Een tweede overtreding resulteert in verlies van de wedstrijd.  


In het geval er zwaardere / meerdere overtredingen worden begaan door een speler, dan is de wedstrijdleiding gerechtigd om additionele sancties op te leggen. Diskwalificatie van de speler bij de NK-discipline of zelfs voor het gehele NK behoort hierbij tot de mogelijkheden. 


Anti-doping controle 

Er kan tijdens het NK op doping getest worden. DIVERSEN

Website 

Alle informatie over het NK zal worden gedeeld via CueScore en via de Facebook-pagina van de KNBB Sectie Pool. 


Livestream

Er wordt nog onderzocht om een livestream op te zetten. Indien die geregeld is, zal de link in het betreffende Cuescore event geplaatst worden.


Fotograaf

De sectie Pool kan op dit moment nog niet bevestigen of en wanneer er een fotograaf zal zijn om foto's te maken. Dit zal in een later stadium nog bekend gemaakt worden.  


Toernooileiding

Tijdens iedere toernooi dag zal er een wedstrijdleider aanwezig zijn, die tevens als referee fungeert. Vragen over het NK kunnen gesteld worden via https://knbb.freshdesk.com/support/tickets/new


Partners / Sponsors

 • Cues & Darts Tilburg
 • Aramith
 • Iwan Simonis
 • Nederlandse Loterij
 • NOC*

PRAKTISCHE INFORMATIE

Bereikbaarheid Cues & Darts Tilburg

 • Openbaar vervoer: vanaf treinstation Tilburg gaan er verschillende bussen richting Cues & Darts. Vanaf de bushalte is het dan nog een kleine 10 minuten lopen
 • Auto: Cues & Darts ligt op een bedrijventerrein. Rondom zijn er gratis parkeerplaatsen


Accommodatie Cues & Darts Tilburg

 • Op hotelwebsites zoals Booking.com en Trivago.com zijn verschillende hotels te vinden waar overnacht kan worden. 

 


VRAGEN EN OPMERKINGEN

Alle vragen en opmerkingen kunnen gemeld worden via: https://knbb.freshdesk.com/support/tickets/new.

Er wordt gestreefd om binnen 24 uur, uiterlijk binnen 48 uur, te reageren op elke melding.