Nederlands Kampioenschap PoolGeschreven door: Arno Hartman en Jimmy Worung, namens de KNBB - sectie Pool

 

Verantwoording

Dit reglement is van kracht voor spelers die deelnemen aan het NK Pool van de KNBB sectie Pool, het landelijke wedstrijdsecretariaat en zaalhouder waar het NK Pool wordt gespeeld. De inhoud van dit reglement is goedgekeurd door het bestuur van de KNBB Sectie Pool. Wanneer dit reglement in conflict is met de statuten van de KNBB (sectie Pool), dan prevaleren de statuten. Indien zich competitiezaken voordoen waarin dit reglement niet voorziet of waarin de tekst voor meer dan één uitleg vatbaar is, dan is het betreffende wedstrijdsecretariaat verantwoordelijk in een besluit te voorzien. Daarnaast kan het betreffende wedstrijdsecretariaat in uitzonderlijke gevallen, waarbij de uitvoer van het reglement dermate ongewenste gevolgen heeft, afwijken van het reglement.ALGEMENE INFORMATIE

Speeldata

14.1-continuous5, 6 november en 3 december 2022
10-ball5, 6 november en 4 december 2022
8-ball7, 8 januari en 20, 21 januari 2023
9-ball7, 8 januari en 20, 22 januari 2023


Locaties en tijden

Njoy Poolcentrum Drachten (kwalificatierondes 14.1, 10-ball, 8-ball en 9-ball)
Noordkade 107
9203 CH Drachten
Tel: 0512 779 158
Lokaal open: 9:00 uur
Meldtijd: 9:30 uur / Starttijd uiterlijk: 10:00 uur


Poolcentrum Keus (kwalificatieronde 14.1)
Vlinderveen 217
3205 EB Spijkenisse
Tel: 0181 641622
Lokaal open: 9:30 uur
Meldtijd: 10:00 uur / Starttijd uiterlijk: 10:30 uur


Biljartcentrum De Distel Roosendaal (kwalificatierondes 10-ball, 8-ball, 9-ball en finalerondes 14.1, 10-ball)
4703 GH Roosendaal
Tel: 0165 563 800
Lokaal open: 9:00 uur
Meldtijd: 9:30 uur / Starttijd uiterlijk: 10:00 uur


Beneluxtheater Berlicum (finalerondes 8- en 9-ball)
Kerkwijk 61
5258 KB Berlicum
Tel: 073 7370259
Lokaal open: volgt
Meldtijd: volgt / Starttijd: volgtPLANNING


14.1-continuous

 • Kwalificatieronde A
  • Zaterdag 5 november 2022 in Poolcentrum Keus Spijkenisse.
  • Max. 64 spelers, DKO-schema tot de laatste 8, deze 8 spelers gaan naar de finaleronde.
 • Kwalificatieronde B
  • Zondag 6 november 2022 in Njoy Drachten.
  • Max. 64 spelers, DKO-schema tot de laatste 8, deze 8 spelers gaan naar de finaleronde.
 • Finaleronde
  • Zaterdag 3 december 2022 in De Distel, Roosendaal.
  • 16 spelers, DKO-schema tot de laatste 8, SKO vanaf laatste 8.

 

10-ball

 • Kwalificatieronde A
  • Zaterdag 5 november 2022 in Njoy Drachten.
  • Max. 64 spelers, DKO-schema tot de laatste 8, deze 8 spelers gaan naar de finaleronde.
 • Kwalificatieronde B
  • Zondag 6 november 2022 in De Distel Roosendaal.
  • Max. 64 spelers, DKO-schema tot de laatste 8, deze 8 spelers gaan naar de finaleronde. 
 • Finaleronde
  • Zondag 4 december in De Distel, Roosendaal.
  • 16 spelers, DKO-schema tot de laatste 8, SKO vanaf laatste 8.

 

8-ball

 •  Kwalificatieronde A
  • Zaterdag 7 januari 2023 in Njoy Drachten. 
  • Max. 64 spelers. DKO-schema t/m de laatste vier. 
  • 2 spelers uit de winnaarskant en 2 spelers uit de verliezerskant plaatsen zich voor de finaleronde.
 • Kwalificatieronde B
  • Zondag 8 januari 2023 in De Distel Roosendaal. 
  • Max. 64 spelers. DKO-schema t/m de laatste vier. 
  • 2 spelers uit de winnaarskant en 2 spelers uit de verliezerskant plaatsen zich voor de finaleronde.

 • Finaleronde 
  • Vrijdag 20 januari 2023, kwartfinales 
  • Zaterdag 21 januari 2023, halve finales en finale


9-ball

 •  Kwalificatieronde A
  • Zaterdag 7 januari 2023 in De Distel Roosendaal. 
  • Max. 64 spelers. DKO-schema t/m de laatste vier. 
  • 2 spelers uit de winnaarskant en 2 spelers uit de verliezerskant plaatsen zich voor de finaleronde.
 • Kwalificatieronde B
  • Zondag 8 januari 2023 in Njoy Drachten. 
  • Max. 64 spelers. DKO-schema t/m de laatste vier. 
  • 2 spelers uit de winnaarskant en 2 spelers uit de verliezerskant plaatsen zich voor de finaleronde.
 • Finaleronde
  • Vrijdag 20 januari 2023, kwartfinales.
  • Zondag 22 januari 2023, halve finales en finale.INSCHRIJVEN

Alle inschrijvingen gaan uitsluitend via https://www.poolbiljarten.nl/prestatiesport/nederlands-kampioenschap/nk-pool 

Er zijn geen wildcards of direct geplaatste spelers voor de Finaledag. Het inschrijfgeld bedraagt per discipline €20 (Euro).


Het inschrijfgeld dient bij de inschrijving direct via CueScore voldaan te worden via iDeal of creditcard. Alleen na het voldoen van het inschrijfgeld is de inschrijving definitief. Het inschrijfgeld kan dus niet voldaan worden bij de wedstrijdleiding. Spelers worden geadviseerd snel in te schrijven, omdat elke Kwalificatieronde uitverkocht kan worden.


De inschrijving voor elke Kwalificatieronde van een NK-discipline sluit op de avond voor dezelfde Kwalificatieronde om 21:00 uur. Uitzonderingen kunnen door de organisatie worden gemaakt voor spelers die door administratieve problemen zich niet tijdig konden inschrijven. Hiervoor dient de speler de kwestie wel via https://knbb.freshdesk.com/support/tickets/new gemeld te hebben, minstens een uur voor sluiting van de inschrijving. 


LET OP: Spelers mogen zich inschrijven voor Kwalificatieronde A of B, dus niet voor beide kwalificatierondes. 

Inschrijven kan tot het moment dat een Kwalificatieronde de max. van 64 spelers heeft bereikt. Er zit geen controle in CueScore m.b.t. een dubbele inschrijving. Dit is de eigen verantwoordelijkheid van de speler. De organisatie controleert op dubbele inschrijvingen.


Speelgerechtigde spelers

Spelers kunnen meedoen mits zij:

 • Volwaardig lid zijn van de KNBB Sectie Pool (het “introductie-lidmaatschap” of het “basis lidmaatschap” is niet voldoende).
 • De Nederlandse nationaliteit bezitten en/of aantoonbaar woonachtig zijn in Nederland.
 • Hun betalingsverplichtingen bij de KNBB hebben voldaan.

 

De speelgerechtigdheid wordt o.a. direct bij inschrijving gecontroleerd in CueScore.
De wedstrijdleiding heeft het recht om op toernooidagen spelers uit te sluiten als ze niet speelgerechtigd zijn.

 

Spelers die nog niet lid zijn van de KNBB, kunnen via https://www.poolbiljarten.nl/organisatie/lid-worden-contributie lid worden. Zij krijgen daarna automatisch een CueScore-account (let op: maak niet zelf een CueScore-account aan; dit is namelijk niet gekoppeld aan je KNBB-lidmaatschap).


Reservelijst

Zodra een Kwalificatieronde vol zit, dan kunnen spelers zich als reserve aanmelden door een CueScore comment achter te laten in de betreffende Kwalificatieronde op CueScore. Zodra er spots beschikbaar komen op de dagen voor het toernooi, worden ze direct gecontacteerd op basis van first-come-first-serve. Zodra er spots beschikbaar komen op de wedstrijddagen zelf, worden de spots toegekend aan de reserves (op volgorde van aanmelding) mits zij voor de meldtijd aanwezig zijn in de zaal.


Afmelding

Een afmelding kan uitsluitend worden gemeld via https://knbb.freshdesk.com/support/tickets/new. Indien de afmelding voor de Kwalificatierondes 8-ball en 9-ball uiterlijk 18 december 2022 vóór 23:59 uur binnenkomt dan zal de KNBB-administratie, na afloop van het NK, 100% van het inschrijfgeld terugboeken op de rekening van de speler minus 1 EURO administratiekosten. Daarna is er geen recht op enige restitutie van het inschrijfgeld. 

Een afmelding die voor de wedstrijddag is doorgegeven wordt verwerkt op CueScore, zodat de spot vrijkomt voor een andere speler, die via het reguliere inschrijfkanaal zich kan inschrijven. Als de afmelding hierna is binnengekomen, is het aan de wedstrijdleiding/organisatie om te bepalen of de vrije spot ingevuld gaat worden door spelers die op een reservelijst staan.


Bij afmelding van een speler die zich geplaatst heeft voor een Finaleronde wordt er een vervanger opgeroepen die indien mogelijk de plek in zal innemen van de afgemelde speler. Alleen spelers die op de 9e plek (bij 10-ball en 14.1) zijn geëindigd in de Kwalificatieronde komen in aanmerking voor vervanging van een speler in de Finaleronde. Er zal dan als eerste worden gekeken naar het winstpercentage in de betreffende Kwalificatieronde, dit is in het CueScore event te vinden bij de resultaten van elke speler in de kolom “Winst Percentage”. Indien er twee spelers een gelijk winstpercentage hebben, wordt er gekeken naar de klassering in de NK Pool 2021 Ranking.


Plaatsing en seeding

Plaatsing voor de Finaleronde 14.1 en 10-ball

De spelers die zich via de winnaarskant hebben geplaatst uit Kwalificatieronde A spelen in de 1e ronde van de finaledag tegen de spelers die zich via de verliezerskant hebben geplaatst uit Kwalificatieronde B, en vice-versa. Dit gaat d.m.v. loting. 


Plaatsing voor de Finaleronde 8-ball en 9-ball

De spelers die zich via de winnaarskant hebben geplaatst uit Kwalificatieronde A spelen in de kwartfinale van de finaledag tegen de spelers die zich via de verliezerskant hebben geplaatst uit Kwalificatieronde B, en vice-versa. Dit gaat d.m.v. loting.


Geseede spelers voor de Kwalificatieronde

Spelers uit de Top-16 van de NK Pool 2021 Ranking die meedoen aan een of meerdere Kwalificatierondes worden geseed voor alle Kwalificatierondes, op volgorde van de ranking. Dit betekent dat deze spelers elkaar niet treffen in de eerste ronde en alle rondes van de winnaarskant van iedere Kwalificatieronde. In de appendix achterin dit protocol staan de geseede 16 spelers vermeld. 

Indien niet alle spelers uit deze Top 16 meedoen aan de Kwalificatieronde, wordt/worden de eerstvolgende speler(s) van de NK Pool 2021 Ranking geseed die daarvoor in aanmerking komen. Als voorbeeld: de nr. 7 van de NK Pool 2021 Ranking speelt niet mee met 10-ball, dan schuiven alle geseede spelers vanaf plek 8 één plaats op (seed nr. 8 wordt nr. 7, seed nr. 9 wordt nr. 8, enz.) en krijgt de nr. 17 van NK Pool 2021 Ranking die seeding plek nr. 16, indien die wel meespeelt. Doet die speler niet mee aan de Kwalificatieronde, dan nr. 18, enz. 


De complete NK Pool 2021 Ranking is hier te vinden:
https://cuescore.com/ranking/Pool+NK+Pool+2021+Ranking/11131468


Wisselen van Kwalificatieronde

Als een speler wil wisselen van Kwalificatieronde 8-ball of 9-ball, dan dient de speler zich voor een tweede keer in te schrijven via CueScore (inclusief online betalen), maar dan voor de Kwalificatieronde van zijn of haar keuze (ervan uitgaande dat er spots beschikbaar zijn voor deze Kwalificatieronde). Via het contactformulier (https://knbb.freshdesk.com/support/tickets/new) dient verder aangegeven worden dat de eerste inschrijving vervalt. De KNBB-administratie zal het inschrijfgeld (minus de administratiekosten van 1 euro) van de eerste inschrijving na afloop van het NK overmaken op de rekening van de speler, mits de wisseling is doorgegeven vóór 23:59 uur op zondag 18 december 2022. LET OP: een wisseling kan maar 1x aangevraagd en doorgevoerd worden per discipline.

 

Onvoldoende spelers per Kwalificatieronde 14.1 en 10-ball

Indien na de sluiting van de inschrijving er voor een specifieke Kwalificatieronde 8 of minder deelnemers zijn, dan zullen alle betreffende spelers geplaatst worden voor de Finaleronde. Deze Kwalificatieronde hoeft dan ook geen doorgang te vinden. Omdat de inschrijving geopend is tot een uur voor de meldtijd, zal dit pas bekend worden gemaakt op de wedstrijddag zelf. De eventuele open spots bij de Finaleronde worden niet aangevuld met spelers uit een andere Kwalificatieronde. 


Meldtijd

Indien een speler zich niet bij de wedstrijdbalie heeft gemeld vóór de aangegeven meldtijd, dan heeft de wedstrijdleiding het recht om de speler uit te sluiten van deelname aan het toernooi. De speler krijgt in dit geval zijn of haar inschrijfgeld niet terug. Let op: de meldtijd wordt dus strikt gehanteerd. Spelers worden geadviseerd de reis naar de speellocatie goed in te plannen. TOERNOOI INFORMATIE

Toernooileiding

Tijdens iedere toernooi dag zal er één hoofdwedstrijdleider aanwezig zijn en we streven ernaar dat er ook één referee aanwezig zal zijn.


Spelregels

Er zal gespeeld worden volgens de huidige WPA-regels. Deze zijn hier te vinden: https://wpapool.com/rules-of-play/ 

 

Breakregels

 • Alternate break bij 8-ball, 9-ball en 10-ball
 • Bij het racken zal gebruik worden gemaakt van magic racks bij 8-ball, 9-ball en 10-ball
 • Breakregels bij 9-ball: er wordt gespeeld met de 1-ball op de spot en met de driepuntsregel
 • Het is opponent-racking, d.w.z. de tegenstander rackt. Tijdens de Finalerondes 8-ball en 9-ball rackt de scheidsrechter de ballen.

 

Inspeeltijd

Beide spelers hebben recht op maximaal 1 rack om in te spelen, mits zij tijdig bij de speeltafel aanwezig zijn. De spelers worden verondersteld tijdens het toernooi in het lokaal aanwezig te zijn en dienen zich na de oproep van de wedstrijdleiding direct bij de speeltafel te melden. Bij het niet voldoen hieraan kan de wedstrijdleiding besluiten een sanctie op te leggen, waarbij de volgende regels worden gehanteerd:

 • Indien een speler 10 minuten na de tweede oproep door de wedstrijdleiding niet aanwezig is bij de tafel, krijgt de tegenstander 1 rack (of bij straight-pool: 15 punten) voorsprong;
 • Indien een speler 15 minuten na de tweede oproep door de wedstrijdleiding niet aanwezig is bij de tafel, krijgt de tegenstander 2 racks (of bij straight-pool: 30 punten) voorsprong;
 • Indien een speler 20 minuten na de tweede oproep door de wedstrijdleiding niet aanwezig is bij de tafel, krijgt de tegenstander 3 racks (of bij straight-pool: 45 punten) voorsprong;
 • Indien een speler meer dan 25 minuten na een tweede oproep door de wedstrijdleiding niet aanwezig is bij de tafel, wint de tegenstander de partij (forfeit van de niet-aanwezige speler).


Racelengtes


14.110-ball8-ball9-ball
Kwalificatieronde A+B winnaarskant6066
7
Kwalificatieronde A+B verliezerskant5055
6
Finaleronde: DKO-fase 757n.v.t.
n.v.t.
Finaleronde: SKO-fase 
100
88
9


Dresscode

Tijdens alle NK-dagen (kwalificatierondes én finalerondes) is de volgende dresscode van toepassing op alle deelnemers:


Dresscode heren
Niet toegestaan
Een net shirt met kraag, bij voorkeur een poloshirt met een effen kleur.  Het shirt moet ten minste korte mouwen hebben. Een vest of trui is toegestaan mits deze over het shirt wordt gedragen. Wanneer een overhemd gedragen wordt, dan dient die dichtgeknoopt te zijn met uitzondering van het bovenste knoopje.

T-shirt. Kleding met capuchon. Zonnebril (ook niet bovenop hoofd), hoofddeksel zoals pet of hoed.
Een nette broek, bij voorkeur een pantalon of chino met een effen kleur.

Broek van denim/jeans/ribstof. Zakken aan de broekspijpen.

Trainings- en joggingbroek.


Nette en volledig gesloten schoenen, bij voorkeur van (kunst)leder en die bij rest van de kleding passen. Sportschoenen zijn toegestaan mits ze een donkere (kunst)lederen afwerking hebben en geen gelpad in de zool hebben.

Sneakers en sandalen. Sportschoenen zonder donkere (kunst)lederen afwerking.
Alle kleding dient schoon en in goede conditie te zijn. Sponsoruitingen op kleding is toegestaan mits niet aanstootgevend*.

* voor de Finalerondes 8-ball en 9-ball in geldt een ander dresscode protocol. 
Deze zal later bekend gemaakt worden vóór de Kwalificatierondes van 8-ball en 9-ball.Dresscode dames
Niet toegestaan
Een net shirt met kraag en/of een shirt met gesloten hals (zonder kraag). De schouders moeten zijn bedekt. Bij voorkeur een poloshirt met een effen kleur. Het shirt moet ten minste korte mouwen hebben. Een vest of trui is toegestaan mits deze over het shirt wordt gedragen.

T-shirt. Kleding met capuchon. Zonnebril (ook niet bovenop hoofd), hoofddeksel zoals pet of hoed.
Een nette broek, bij voorkeur een pantalon met een effen kleur. Jurk of rok mits ze over de knie vallen. De jurk moet de schouders bedekken.

Broek van denim/jeans/ribstof. Zakken aan de broekspijpen.

Trainings- en joggingbroek of legging.


Nette en volledig gesloten schoenen, bij voorkeur van (kunst)leder en die bij rest van de kleding passen. Sportschoenen zijn toegestaan mits ze een donkere (kunst)lederen afwerking hebben en geen gelpad in de zool hebben.

Sneakers en sandalen. Sportschoenen zonder donkere (kunst)lederen afwerking.
Alle kleding dient schoon en in goede conditie te zijn. Sponsoruitingen op kleding is toegestaan mits niet aanstootgevend*.

* voor de Finalerondes 8-ball en 9-ball geldt een ander dresscode protocol. 
Deze zal later bekend gemaakt worden vóór de Kwalificatierondes van 8-ball en 9-ball.


Indien een speler onzeker is over zijn/haar kleding, dient deze dit vóór de start van zijn/haar wedstrijden kenbaar te maken bij de wedstrijdleiding. Indien de gekozen kleding niet voldoet, kan de wedstrijdleiding de speler verzoeken zich onmiddellijk om te kleden en een groene of gele kaart geven. In alle gevallen (dus bij niet-beschreven kledingstukken, twijfelgevallen en klachten), heeft de wedstrijdleiding te allen tijde het beslissende woord.

 

Time-out

Een speler heeft tijdens de wedstrijd recht op 1 time-out van maximaal 5 minuten. De time-out kan alleen genomen worden tijdens het racken. De tegenstander is tijdens de time-out verplicht om in zijn stoel plaats te nemen, tenzij hij/zij zelf ook een time-out neemt.


Als bij het spelsoort straight-pool de niet-spelende speler een time-out wilt nemen tijdens het racken, dan dient hij/zij de referee te waarschuwen, die de wedstrijd vervolgens waarneemt, waarna de speler aan tafel door mag met zijn/haar run. Indien er geen referee beschikbaar is, kan er geen time-out worden aangevraagd door de betreffende speler.

Er is een time-out straf in de volgende gevallen: roken, nuttigen van alcohol, te laat terugkomen van de time-out, meer dan 1 time-out nemen, een time-out nemen op een niet-toegestaan moment (dus niet tijdens het racken) en spelen/oefenen tijdens de time-out. Er kan in dit geval een standaardstraf worden uitgedeeld door de wedstrijdleiding/referee, zie hieronder.

 

Shot-clock

De racelengtes zijn voor het gehele NK vastgelegd. Indien de wedstrijdleiding van mening is dat de tijdige doorstroom van het toernooi in het geding is, kan worden besloten om met shot-clock te gaan spelen. Met de shot-clock heeft de speler 35 seconden per shot met een waarschuwing na 25 seconden, met uitzondering van het shot na de break: hiervoor heeft de speler 60 seconden. Bij 14.1 geldt het shot na het terugkeren van de 14 reeds gepotte ballen als breakshot. Per rack mogen beide spelers 1 extension inzetten van 25 seconden. De shot-clock start zodra alle ballen stilliggen (zowel rollend als spinnend). De shot-clock eindigt zodra de pomerans de bal heeft geraakt met de intentie een stoot uit te voeren, of zodra de tijd voor het shot is verstreken. In het laatste geval is er sprake van een reguliere foul. LET OP: bij 8- en 9-ball spelen we vanaf de kwartfinales met een shot-clock.

 

Alcoholgebruik

Spelers mogen tijdens de wedstrijd geen alcoholische dranken nuttigen, ook niet tijdens time-outs. Mocht een speler na een eerste waarschuwing alsnog in overtreding zijn, zijn de regels van “Unsportsmanlike conduct” van toepassing. Er gelden standaardstraffen voor overtredingen op het gebied van alcoholgebruik, zie hieronder. 

 

Mobiele telefoons

Spelers mogen tijdens de wedstrijd géén gebruik maken van een mobiele telefoon tijdens het spel. Mobiele telefoons moeten uitgeschakeld zijn of het geluid moet gedeactiveerd zijn tijdens het spel en mogen niet in het zicht liggen zoals op de spelerstafel of elke andere plek in het zicht. Het gebruik van de mobiele telefoons tijdens de time-out is ook niet toegestaan. Mocht een speler na een eerste waarschuwing alsnog in overtreding zijn, zijn de regels van “Unsportsmanlike conduct” van toepassing. Er gelden standaardstraffen voor overtredingen op het gebied van mobiele telefonie, zie hieronder. 

 

Prijzen en NK-klassement

Het volgende is te behalen bij het NK Pool 2022:

 • Prijzengeld bij de disciplines 8-ball en 9-ball.
 • Er is geen prijzengeld bij de disciplines 14.1 en 10-ball.


Plaats8-ball9-ball
1€ 4.000,-€ 4.000,-
2€ 2.500,-€ 2.500,-
3 t/m 4€ 1.500,-€ 1.500,-
5 t/m 8€ 750,-€ 750,-


 • Beker voor de Nummer 1 bij elke NK-discipline.
 • Medailles voor de Nummer(s) 1, 2 en 3 bij elke NK-discipline.
 • Alle spelers verdienen punten voor de Pool Ranking Nederland. 
 • Elke finaleronde telt als TOP-toernooi mee voor de ranking. Elke Kwalificatieronde als A-toernooi.
 • Bij plaatsing voor de Finaleronde van een discipline, vervallen de punten die behaald zijn in de betreffende Kwalificatieronde.


EK-deelname

De EK-spots worden verdeeld op basis van de klassering in het corresponderende NK-klassement. Dit klassement wordt opgemaakt aan de hand van de behaalde resultaten per discipline. De beste twee heren van het NK-klassement verdienen een deelnamebewijs voor alle 4 disciplines op het EK, met dien verstande dat de 3 beste resultaten meetellen en de speler de Nederlandse nationaliteit bezit. De puntentoekenning voor alle klassementen zijn gebaseerd op de punten van het TOP-toernooi. 


Voor het NK-klassement is dus de hoeveelheid behaalde punten over de drie disciplines waarin het meeste aantal punten zijn behaald, leidend voor de stand. Er wordt hierbij dus niet gekeken naar het aantal gespeelde disciplines.

 • Indien twee spelers gelijk eindigen in de strijd om een EK-ticket, dan wordt allereerst gekeken naar het aantal gespeelde disciplines: hoe minder gespeelde disciplines, hoe beter.
 • Indien de stand daarna wederom gelijk is, dan wordt er gekeken naar het aantal behaalde NK-titels: hoe meer titels, hoe beter.
 • Indien de stand daarna wederom gelijk is, dan wordt er gekeken naar het aantal behaalde punten in de vierde, weggestreepte, discipline: hoe meer punten, hoe beter. Een niet gespeelde discipline staat gelijk aan 0 punten.
 • Is de stand daarna gelijk, dan wordt gekeken naar (de optelsom van) onderlinge resultaten (eerst in wedstrijden, daarna in racks), hierbij wordt een eventueel (en eventueel opgeteld) onderling resultaat in 14.1-continuous gedeeld door 10, afgerond op een geheel getal en meegewogen in het rack-saldo.
 • Indien ook hierna de stand gelijk is, wordt gekeken naar het aantal punten dat is behaald door de tegenstanders waarvan is verloren bij de drie disciplines waarin het meeste aantal punten voor dit klassement zijn behaald.

Indien een speler geen gebruik maakt van zijn/haar gewonnen EK-ticket, dan zal dit ticket weer bij de Technische Commissie Topsport komen te liggen. De Technische Commissie Topsport zal bepalen aan wie dit ticket toegekend wordt. Eventuele verdere deelnamespots voor het EK Heren worden vastgesteld door de Technische Commissie Topsport aan de hand van het gestelde in het Selectie- en Uitzendbeleid van de KNBB Sectie Pool.

 

Anti-doping controle

Er kan tijdens het NK op doping getest worden. De dopinglijst is hier te vinden: https://www.dopingautoriteit.nl/juridisch/dopinglijst


Standaard-straffen

De volgende standaard-straffen zijn van toepassing, in de vorm van kaarten.
De toegekende kaarten blijven geldig voor alle NK-toernooien (disciplines) van dat betreffende jaar.


KaartBetekenis
Wordt gegeven bij o.a.
GROEN

Een formele waarschuwing van wangedrag voor de overtredende speler. Drie groene kaarten leidt tot een gele kaart, waarbij de sanctie van rackverlies geldt.


3 GROENE kaarten = 1 GELE kaart

 • Gebruik van elektronische apparaten tijdens de partij.
 • Pattern racking.
 • Mishandelen van materiaal (zonder grote zichtbare schade). 
 • Ballen op tafel gooien vanuit pockets, met keu of hand/vuist op tafel slaan, rest/keu op grond slaan/smijten, met krijtje gooien.
 • Elk ander licht onsportief gedrag.

GEEL

Een rackverlies (of 15 puntenverlies bij straightpool) ten gunste van de tegenstander (bij de huidige partij en indien niet van toepassing bij de volgende partij). 

Na het uitvoeren van de sanctie:

 • 8/9/10-ball: speler die aan tafel was, blijft aan tafel.
 • 14.1-continuous: tegenstander krijgt de keuze of het spel verder gaat waar het gebleven was of de overtredende speler moet beginnen met een nieuwe openingsstoot.


1 GELE kaart + 1 GROENE kaart = 1 RODE kaart

2 GELE kaarten = 1 RODE kaart


 • Te laat terugkomen van de time-out.
 • Oefenen tijdens de time-out.
 • Roken of nuttigen van alcohol tijdens de time-out.
 • Afgaan van elektronisch apparaat tijdens de partij.
 • Mishandelen van materiaal met duidelijke zichtbare schade. 
 • Meppen en smijten met keu, rest of ballen. 
 • Elk ander middelmatig onsportief gedrag. 

ROOD

Verlies van de partij (huidige partij en indien niet van toepassing de eerstvolgende partij). 


1 RODE kaart + 1 GROENE kaart = 1 ZWARTE kaart

1 RODE kaart + 1 GELE kaart = 1 ZWARTE kaart

2 RODE kaarten = 1 ZWARTE kaart


 • Vernielen van materiaal of inboedel speellocatie.
 • Elk ander ernstig onsportief gedrag.

ZWARTDiskwalificatie voor het gehele event (inclusief alle disciplines).
 • Ernstig onsportief gedrag richting spelers, referee, organisatie of zaalhouder. 
 • Elk ander zeer ernstig onsportief gedrag. DIVERSEN


Website

Alle informatie over het NK zal worden gedeeld via https://www.poolbiljarten.nl/prestatiesport/nederlands-kampioenschap/nk-pool

Volg ook de Facebook-pagina van de KNBB Sectie Pool https://www.facebook.com/KnbbSectiePool waar ook meer (last-minute) informatie over het NK wordt gedeeld.

 

Livestream

Er zal een professionele livestream op het NK verzorgd worden door OrangeForks Productions en bij de Finaledagen van 8-ball en 9-ball door ZIGGO sport. De uitzending van KozoomTV wordt gedeeld wordt op sociale media. Bij inschrijving gaat de speler hier akkoord mee.

 

Fotograaf

Op verschillende speeldagen van het NK zal er een fotograaf aanwezig zijn. De foto’s zullen op de Facebook-pagina van de KNBB gedeeld worden en eventueel gebruikt worden voor toekomstige marketingdoeleinden. Bij inschrijving gaat de speler hier akkoord mee.

 

Partners / Sponsors

 • N-Joy Poolcentrum Drachten
 • Poolcentrum Keus
 • Biljartcentrum De Distel
 • Aramith
 • Iwan Simonis
 • Nederlandse Loterij
 • Fila
 • OrangeForks Productions
 • KozoomTV
 • BEN Biljart evenementen

 


APPENDIX

Geseede spelers voor de Kwalificatieronde

De Top-16 spelers van de NK Pool 2021 Ranking met seeding voor iedere Kwalificatieronde van het NK zijn:
PRAKTISCHE INFORMATIE

Bereikbaarheid Biljartcentrum De Distel Roosendaal

 • Openbaar vervoer: vanaf treinstation Roosendaal is het circa 15 minuten (1.2 km) lopen naar het poolcentrum.
 • Auto: er zijn voldoende gratis parkeergelegenheden op het parkeerterrein van het biljartcentrum. 


Accommodatie Biljartcentrum De Distel Roosendaal

 • Op hotelwebsites zoals Booking.com zijn verschillende hotels te vinden waar overnacht kan worden. De organisatie raadt Hotel Central (stationsplein 9, Roosendaal) aan.  

 

Bereikbaarheid Poolcentrum Keus Spijkenisse

 • Openbaar vervoer: vanaf treinstation Rotterdam gaat er een metro naar Spijkenisse. Vanaf metrostation Heemraadlaan is het ongeveer 15 minuten (1.4 km) lopen naar het poolcentrum.
 • Auto: Poolcentrum Keus ligt bij Winkelcentrum Waterland Spijkenisse. Rondom het winkelcentrum is er veel gratis parkeergelegenheid.

Accommodatie Poolcentrum Keus

 • Op hotelwebsites zoals Booking.com zijn verschillende hotels te vinden waar overnacht kan worden. 

 

Bereikbaarheid Njoy Poolcentrum Drachten

 • Openbaar vervoer: vanaf treinstation Drachten is het circa 15 minuten (1.2 km) lopen naar het poolcentrum.
 • Auto: graag parkeren in Parkeergarage Raadhuisplein. Kosten voor parkeren: 2,50 euro per dag. Openingstijden voor zaterdag is van 7:00 tot 22:00, zondags is de garage gesloten. Uitrijden is 24 uur per dag mogelijk.


De alternatieve parkeergelegenheid is aan de straat “de Raai” en “Noorderdwarsvaart” en eventueel ook de “Zuiderdwarsvaart”. Hier is het gratis parkeren. Het enige verzoek is om de parkeerplaatsen voor de dierenwinkel “Pets & Co” vrij te houden voor hun klanten. Het is eventueel ook mogelijk om op het parkeerterrein van de “ALDI” te parkeren.


 

Accommodatie Njoy Poolcentrum Drachten

 • Op hotelwebsites zoals Booking.com zijn verschillende hotels te vinden waar overnacht kan worden.  VRAGEN EN OPMERKINGEN

Alle vragen en opmerkingen kunnen gemeld worden via: https://knbb.freshdesk.com/support/tickets/new.

Er wordt gestreefd om binnen 24 uur, uiterlijk binnen 48 uur, te reageren op elke melding.