Nederlands Kampioenschap Pool JeugdGeschreven door: Awin Sewgobind en Jimmy Worung, namens de KNBB - sectie Pool

 

Verantwoording

Dit reglement is van kracht voor spelers die deelnemen aan het NK Pool van de KNBB sectie Pool, het landelijke wedstrijdsecretariaat en zaalhouder waar het NK Pool wordt gespeeld. De inhoud van dit reglement is goedgekeurd door het bestuur van de KNBB Sectie Pool. Wanneer dit reglement in conflict is met de statuten van de KNBB (sectie Pool), dan prevaleren de statuten. Indien zich competitiezaken voordoen waarin dit reglement niet voorziet of waarin de tekst voor meer dan één uitleg vatbaar is, dan is het betreffende wedstrijdsecretariaat verantwoordelijk in een besluit te voorzien. Daarnaast kan het betreffende wedstrijdsecretariaat in uitzonderlijke gevallen, waarbij de uitvoer van het reglement dermate ongewenste gevolgen heeft, afwijken van het reglement. 

Algemene informatie 


Speeldata 

14.1: 6 april 2024 

9-ball: 1 juni 2024 

8-ball: n.t.b.

10-ball: n.t.b.


Locatie 

Cues & Darts 

5013 BX Tilburg 
 
Lokaal open: 9:00 uur 
Meldtijd: uiterlijk 9:30 uur 
Starttijd: uiterlijk 10:00 uur

 

Toernooiopzet 

Er zijn vier pool disciplines en voor iedere discipline is er één (gemengd) toernooi voor alle meisjes en jongens onder de 18 jaar of in het betreffende jaar van het NK hun 18e verjaardag hebben. 


Inschrijving 

Alle inschrijvingen gaan uitsluitend via www.cuescore.com. Er zijn geen wildcards of direct geplaatste spelers voor de finaledag. Het inschrijfgeld bedraagt per discipline: 5 euro. 

Het inschrijfgeld dient bij de inschrijving direct via CueScore voldaan te worden via iDeal of creditcard; alleen na het voldoen van het inschrijfgeld is de inschrijving definitief.  

Website 

Alle informatie over het NK zal worden gedeeld via www.poolbiljarten.nl en via de Facebook-pagina van de KNBB Sectie Pool. 

Toernooileiding 

De toernooileiding is in handen van een wedstrijdleider en deze zal indien nodig ook optreden als arbiter.  
Vragen over het NK kunnen gesteld worden via https://knbb.freshdesk.com/support/tickets/new. 

 

Speelgerechtigde spelers 

Spelers kunnen meedoen, mits zij voldoen aan de onderstaande criteria. 

 • Voldoen aan de leeftijdseisen: 

 • Onder de 18 jaar of in het betreffende jaar van het NK hun 18e verjaardag hebben. 
 • De Nederlandse nationaliteit bezitten en/of aantoonbaar woonachtig zijn in Nederland. 
 • Hun betalingsverplichtingen bij de KNBB hebben voldaan. 
 • Geen speelverbod hebben. 


Partners / Sponsors 

Aramith
Iwan Simonis 
Nederlandse Loterij 
Team NL 
ODIDO 
Cues & Darts Tilburg


Prijzen 

Voor de Jeugd zijn er geen geldprijzen te verdienen. Bij alle disciplines krijgen de spelers/speelsters die eindigen op plaats 1 een beker en een medaille, en op plaats 2 en 3 een medaille. 

Tijdens het NK kunnen niet rechtstreeks EK-spots worden verdiend. De EK-spots bij de Jeugd worden uitgedeeld door de Technische Commissie.  Toernooi-informatie 

Regels 

Er zal gespeeld worden volgens de huidige WPA-regels met uitzondering van de regel “Cue ball fouls only”: het “per ongeluk raken van ballen” is wel degelijk een foul (touché). 

Speelmateriaal 

Er wordt gespeeld met Aramith ballen op 9ft-tafels.  
Bij het racken zal gebruik worden gemaakt van Magic Racks bij 8-ball, 9-ball en 10-ball. 

Breakregels 

 • Alternate break bij 8-ball, 9-ball en 10-ball.
 • Bij het racken zal gebruik worden gemaakt van Magic Racks bij 8-ball, 9-ball en 10-ball. 
 • Breakregels bij 9-ball: er wordt gespeeld met de 1-ball op de spot en zonder de driepuntsregel 
 • Het is opponent-racking, d.w.z. de tegenstander rackt. 

Inspeeltijd 

Beide spelers van een wedstrijd hebben recht op maximaal 1 rack om in te spelen, mits zij tijdig bij de speeltafel aanwezig zijn. De spelers worden verondersteld ten minste 15 minuten vóór de geplande starttijd van de wedstrijd in het lokaal aanwezig te zijn en dienen zich na de oproep van de wedstrijdleiding direct bij de speeltafel te melden. Bij het niet voldoen hieraan kan de wedstrijdleiding besluiten een sanctie op te leggen van in eerste instantie verlies van een rack en bij herhaling verlies van de wedstrijd. 

Opzet & racelengtes 

De opzet en racelengtes worden op de dag zelf bepaald, afhankelijk van het exacte aantal spelers. Als richtlijn wordt de volgende tabel aangehouden die uitgaat van het NK Pool Jeugd 2019: 

 


Dresscode 

Voor het NK Jeugd (Junioren, Pupillen en Meisjes) geldt geen dresscode, maar kleden volgens de WPA-dresscode is wel gewenst.  

 

Time-out 

Een speler heeft tijdens de wedstrijd recht op 1 time-out van maximaal 5 minuten. Een speler kan alleen een time-out nemen tijdens het racken, waarbij dezelfde speler hierna gaat breaken. Een speler kan dus geen time-out nemen als de tegenstander b.v. bij 14.1 bezig is met zijn of haar run. De tegenstander is tijdens de time-out verplicht om in zijn stoel plaats te nemen, tenzij hij/zij zelf ook een time-out neemt. 

Er is een time-out straf in de volgende gevallen: roken, nuttigen van alcohol, te laat terugkomen van de time-out, meer dan 1 time-out nemen, een time-out nemen op een niet-toegestaan moment (dus niet tijdens het racken) en spelen/oefenen tijdens de time-out. Er kan in dit geval een standaardstraf worden uitgedeeld door de wedstrijdleiding, zie hieronder. 

Shot-clock 

De racelengtes zijn voor het gehele NK vastgelegd. Indien de wedstrijdleiding van mening is dat de tijdige doorstroom van het toernooi in het geding is, kan worden besloten om met shot-clock te gaan spelen. Met de shot-clock heeft de speler 35 seconden per shot met een waarschuwing na 25 seconden, met uitzondering van het shot na de break: hiervoor heeft de speler 60 seconden. Bij 14.1 geldt het shot na het terugkeren van de 14 reeds gepotte ballen als breakshot. Per rack mogen beide spelers 1 extension inzetten van 25 seconden. De shot-clock start zodra alle ballen stilliggen (zowel rollend als spinnend). De shot clock eindigt zodra de pomerans de bal heeft geraakt met de intentie een stoot uit te voeren, of zodra de tijd voor het shot is verstreken. In het laatste geval is er sprake van een reguliere foul.
 

Mobiele telefoons 

Spelers mogen tijdens de wedstrijd géén gebruik maken van een mobiele telefoon tijdens het spel. Mobiele telefoons moeten uitgeschakeld zijn of het geluid moet gedeactiveerd zijn tijdens het spel. Het gebruik van de mobiele telefoons tijdens een time-out is toegestaan. Mocht een speler na een eerste waarschuwing alsnog in overtreding zijn, zijn de regels van “Unsportsmanlike conduct” van toepassing. Er gelden standaardstraffen voor overtredingen op het gebied van mobiele telefonie, zie hieronder.  

Standaard-straffen 

            De volgende standaard-straffen zijn van toepassing: 

 • 8-ball, 9-ball en 10-ball: verlies van 1 rack; de speler die aan tafel was, blijft aan tafel; 
 • 14.1-continuous: 15 punten worden toegekend aan de tegenstander, die de keuze krijgt of het spel verder gaat waar het gebleven was of de overtredende speler moet beginnen met een nieuwe openingsstoot. 

  Een tweede overtreding resulteert in verlies van de wedstrijd. Voor elk van de volgende vergrijpen krijgt de speler een sanctie: 

 • Agressief gedrag aan tafel 
 • Bv. met keu of vuist op tafel slaan of tegen voorwerpen slaan/schoppen; 
 • Gooien met materiaal; 
 • Schelden. 
 • Onsportief gedrag richting de tegenstander, inclusief geen hand schudden. 
 • Eerste sanctie = waarschuwing 
 • Tweede sanctie = 1 rack verlies (het eerstvolgende rack) 
 • Derde sanctie = diskwalificatie voor de betreffende NK-discipline 

 
Sancties worden tijdens het gehele NK bij elkaar opgeteld. 

In het geval er zwaardere / meerdere overtredingen worden begaan door een speler, dan is de wedstrijdleiding gerechtigd om additionele sancties op te leggen. Diskwalificatie van de speler voor het gehele NK (alle disciplines) behoort hierbij tot de mogelijkheden. 


Dopingcontrole 

Er zou tijdens het NK op doping getest kunnen worden, zie https://www.schoneafstoot.nl/ voor alle info. 
Spelers zijn verplicht om hun medewerking hieraan te verlenen. 
 

Praktische informatie 

Bereikbaarheid 

Bij de locatie is gratis parkeergelegenheid