Het Instituut voor Sportrechtspraak (ISR) voert de tuchtrechtspraak van de meeste Sportbonden uit, waaronder ook de tuchtzaken voor de KNBB. Zie voor meer informatie www.isr.nl

 

De reglementen van het ISR zijn op alle leden van de KNBB van toepassing en zijn op www.isr.nl terug te vinden:


- tuchtreglement

- dopingreglement

- mediation

- arbitrage

- bindend advies

- seksuele intimidatie