ISR

Wat is het ISR?
Het Instituut voor Sportrechtspraak (ISR) voert de tuchtrechtspraak vanĀ de meesteĀ Sportbonden uit, waaronder ook de tuchtzaken voor de KNBB. Zie voor meer i...
Ma, 13 Jan, 2014 at 10:34 AM
Waar vind ik de reglementen van het ISR?
De op de Koninklijke Nederlandse Biljart Bond (KNBB) en al haar leden van toepassing zijnde (tucht)reglementen, zoals doping-, arbitrage-, seksuele intimid...
Ma, 5 Jan, 2015 at 10:16 AM