ISR

Wat is het ISR?
Het Instituut voor Sportrechtspraak (ISR) voert de tuchtrechtspraak van de meeste Sportbonden uit, waaronder ook de tuchtzaken voor de KNBB. Zie voor meer i...
Ma, 13 Jan, 2014 om 10:34 AM
Waar vind ik de reglementen van het ISR?
De op de Koninklijke Nederlandse Biljart Bond (KNBB) en al haar leden van toepassing zijnde (tucht)reglementen, zoals doping-, arbitrage-, seksuele intimid...
Ma, 5 Jan, 2015 om 10:16 AM