De op de Koninklijke Nederlandse Biljart Bond (KNBB) en al haar leden van toepassing zijnde (tucht)reglementen, zoals doping-, arbitrage-, seksuele intimidatie-, mediation en persoonsgegevens kunt u terugvinden op de website van het Instituut Sportrechtspraak: www.isr.nl.
 
Volgens de reglementen van het ISR delen wij u hierbij mee dat het dopingreglement en het tuchtreglement voor doping en seksuele intimidatie per 1 januari 2015 zijn gewijzigd. 


De documenten zijn geplaatst op de website van de KNBB en op de website van het Instituut Sportrechtspraak: www.isr.nl