Jaarlijks draagt de Technische Commissie Topsport spelers voor voor de diverse selecties. Spelers komen in aanmerking voor een voordracht als ze voldoen aan ten minste één van de genoemde criteria in het Selectie- en Uitzendbeleid van de KNBB Sectie Pool. De portefeuillehouder Topsport (bestuurslid KNBB Sectie Pool) beoordeelt het proces van de voordracht en keurt daarmee de voordracht goed of af. Bij een afgekeurde voordracht wordt de opdracht teruggegeven aan de Technische Commissie Topsport.