Voor de uitzendingen in het topsportprogramma van de KNBB Sectie Pool geldt dat de Technische Commissie Topsport voordrachten doet over welke spelers uit te zenden. De voordrachten worden beoordeeld door de portefeuillehouder Topsport (bestuurslid KNBB Sectie Pool). Bij een goedgekeurde voordracht is de nominatie een feit; als de voordracht niet wordt goedgekeurd, wordt de opdracht teruggegeven aan de Technische Commissie Topsport.