KNBB Sectie Pool kent de volgende Bijzondere Leden:


Ereleden:

Niels Feijen

Ernest Schraven


Leden van Verdienste:

Diana Bolk

Thomas Gietmann

Menno Gülpers