De organisatie van de KNBB sectie Pool wordt draaiende gehouden door een groep actieve vrijwilligers. Zonder deze vrijwilligers is het voor de sectie Pool onmogelijk om het huidige competitieaanbod, zoals het NK Pool, de Teamcompetitie, de Beker en de Nationale toernooien, aan te bieden.


Op dit moment is de sectie Pool hard op zoek naar nieuwe vrijwilligers die de organisatie willen versterken. Zo zijn we op zoek naar wedstrijdleiders, scheidsrechters, vrijwilligers voor in de werkgroepen en bestuursleden. Afhankelijk van de vrijwilligersfunctie neemt een vrijwilligersfunctie een aantal uur per week in beslag, daarbij kun je uiteraard rekenen op een onkosten- en reiskostenvergoeding.


Hieronder volgt een korte beschrijving van de diverse vrijwilligersfuncties. Mocht je interesse hebben in een vrijwilligersfunctie binnen de KNBB sectie Pool, neem dan contact op via de Helpdesk of met de secretaris ( secretaris@knbbpool.nl).


Bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en het beleid van de sectie Pool. Naast het dagelijks bestuur (voorzitter, penningmeester en secretaris) bestaat het bestuur van de sectie Pool uit een aantal specifieke bestuursleden (bestuurder Breedtesport, bestuurder Topsport, bestuurder PR/Marketing/Communicatie en een algemeen bestuurslid). Op dit moment zijn we op zoek naar een voorzitter, een penningmeester, een bestuurder PR/Marketing/Communicatie en een algemeen bestuurslid. Voor meer informatie klik hier.


Werkgroepen

De sectie Pool kent een aantal werkgroepen die ieder verantwoordelijk is voor z'n eigen competitievorm, bijvoorbeeld de werkgroep Landelijke Teamcompetitie of de werkgroep NK Pool. Iedere werkgroep kent een coördinator en een aantal reguliere leden. De werkgroep draagt zorg voor alle organisatorische zaken die betrekking hebben op de competitievorm waarvoor de werkgroep verantwoordelijk is. Op dit moment is vooral de werkgroep Landelijke Teamcompetitie onderbezet, maar ook andere werkgroepen zijn op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Voor een overzicht van de verschillende werkgroepen klik hier.


Wedstrijdleiders

Alle toernooien van de sectie Pool worden geleid door een wedstrijdleider. Deze verzorgt de inschrijving, maakt het speelschema op en is verantwoordelijk voor het ordelijke verloop van het toernooi. Toernooien waarbij gebruik wordt gemaakt van wedstrijdleiders zijn onder andere de kwalificatietoernooien en het hoofdtoernooi van het NK Pool en de Nationale Toernooien. Op dit moment is de sectie Pool voor alle regio's in Nederland op zoek naar wedstrijdleiders.


Scheidsrechter

Voor bepaalde evenementen van de sectie Pool worden scheidsrechters ingezet. Scheidsrechters beoordelen gedurende evenementen of de spelregels worden nageleefd. Op dit moment is de sectie Pool voor alle regio's in Nederland op zoek naar scheidsrechters.